Masz pytania? 
Zadaj je za pomocą formularza.
Nasi specjaliści wkrótce na nie odpowiedzą.

Polityka prywatności

Copyright © 2023 Formacolor

Imię
Miasto
Twój e-mail:
Numer telefonu
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Wysłano - Dziękujemy!
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

3. Oferta przedstawiana na podstawie informacji przekazanych drogą telefoniczną, mailową lub osobiście jest ofertą wstępną. Ostateczna oferta przedstawiana jest dopiero po dokonaniu szczegółowego pomiaru przedprodukcyjnego oraz sprawdzeniu warunków technicznych na miejscu montażu.

III.Postanowienia końcowe

 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.

 

3. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na

adres e-mail: tarasola@tarasola.com

 

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia.

 

5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. Po rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie e-mailowej o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Cena zadaszenia tarasu

(sama konstrukcja)                                                                   

Cena do 50 000 zł

 

Cena do 100 000 zł

 

łCena do 200 000 zł

I. Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Promocja Black Week w Sieci Partnerskiej Tarasola” jest Przedsiębiorstwo Handlowe Tarasola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie, ul. Hugo Kołłątaja 5 lok. 2, 20,006 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000584506, NIP 5223044304, REGON 362977817, BDO: 000343563 (zwane dalej: Organizator).

 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji.

 

 

4. Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, zwanych dalej Uczestnikami, które w okresie trwania promocji podpiszą umowę na realizację zadaszenia tarasu Tarasola

(Technic Pro, Technic, Essential, Cubic, Elegancy, Flat, Light, Loft, Simple, Wave).

 

5. Warunkiem objęcia produktu promocją jest podpisanie umowy na realizację zadaszenia tarasu w terminie do 16.12.2022r oraz zapis w umowie o montażu w terminie maksymalnym do 31 marca 2023 roku.

DZIAŁANIE 

   

 

Podpisanie umowy na realizację zadaszenia tarasu.

DATA

 

25.11 – 2.12.2022

 

25.11 - 16.12.2022

Ile zyskujesz

 

 

Zyskujesz do 7 500 zł

 

Zyskujesz do 15 000 zł

 

Zyskujesz do 30 000 zł

II. Zasady promocji

 

1. Czas trwania Promocji: od 25.11.2022 do 2.12.2022.

Poszczególne etapy promocji:

2. Wysokość obniżki ceny w ramach promocji przedstawiono poniżej. Obniżka obejmuje tylko cenę konstrukcji. Obniżka nie obejmuje automatyki, usługi montażu, zabudowy bocznej (shutters, przeszklenia, rolety ZIP) oraz akcesoriów dodatkowych, tj. m.in. promienników ciepła, oświetlenia, czujników pogodowych.

Regulamin „Black Week w Sieci Partnerskiej Tarasola”

BRAK AKTUALNYCH PROMOCJI

logo formacolor toruń

Inspiracje

Pergole

Kontakt

outdoor living concept